Thursday, 15 December 2011

KATA PERINTAH

Kata perintah ialah perkataan yang digunakan untuk memberi sesuatu perintah, larangan, silaan atau permintaan.
  • Harap : Menunjukkan hasrat untuk mendapat atau meminta sesuatu.
  • Jangan : Melarang seseorang daripada melakukan sesuatu.
  • Jemput : Mengajak atau mengundang.
  • Minta : Menunjukkan maksud mahu akan sesuatu.
  • Sila : Meminta dengan hormat supaya melakukan sesuatu.
  • Tolong : Meminta bantuan dengan sopan.
  • Usah : Menyuruh seseorang agar tidak melakukan sesuatu.

No comments:

Post a Comment