Thursday, 15 December 2011

KATA PENGUAT

Kata penguat ialah perkataan yang mendahului atau mengikuti kata adjektif.
Kata ini digunakan untuk menguatkan maksud yang terkandung dalam kata adjektif.
1. Kata penguat hadapan terletak di hadapan kata adjektif.
    Contoh :
  • agar    - Cuaca pada hari ini agak panas.
  • paling - Pengunjung restoran itu paling ramai pada hari Ahad.
  • terlalu - Jalan raya di Kuala Lumpur terlalu sesak.
2. Kata penguat belakang terletak di belakang kata adjektif.
    Contoh : 
  • benar - Mahal benar beg tangan yang dibeli oleh kakak.
  • nian   - Sunyi nian suasana di kampung.
  • sekali - Budak perempuan itu ramah sekali.
3. Kata penguat bebas terletak sama ada di hadapan atau di belakang kata adjektif.
    Contoh :
  • amat      - Lukisannya amat cantik.
                           Lukisannya cantik amat.
  • sangat    - Sungai itu sangat dalam.
                            Sungai itu dalam sangat.
  • sungguh - Bunga ros itu sungguh harum.
                            Bunga ros itu harum sungguh

No comments:

Post a Comment