Thursday, 15 December 2011

KATA PENEGAS

 1. Kata penegas ialah sejumlah perkataan yang memberikan penekanan pada bahagian-bahagian yang tertentu dalam ayat.
 2. Dua jenis kata penegas.
          (a) Kata penegas yang hanya menegaskan frasa predikat iaitu -lah, -kah dan -tah.
          (b) Kata penegas yang menegaskan frasa nama sebagai subjek dan frasa predikat iaitu juga,   jua, pun, sahaja, hanya dan memang.
     3. Kata penegas dan penggunaannya:
 • -lah : Menegaskan sesuatu suruhan, permintaan, doa atau penyataan.
 • -kah : Menegaskan sesuatu pertanyaan atau memberikan penekanan kepada sesuatu ayat tanya.
 • -tah : Menegaskan sesuatu pernyataan, maksud hairan atai tidak sabar.
 • hanya : Menegaskan sesuatu pernyataan.
 • jua / juga : Menegaskan sesuatu pernyataan.
 • lagi : Memberi penekanan kepada ayat penyata atau ayat tanya.
 • pun : Memberikan penekanan kepada ayat penyata.
 • sahaja : Memberi penekanan kepada ayat penyata atau ayat perintah.
     Latihan:
 1. " Makan _____ " nasi supaya kumu tidak lapar," kata emak kepada adik.
 2. Mereka masih bersembang di bawah pokok itu _____ ketika saya pulang dari sekolah.
 3. Chee Fei _____ menggaru-garu kepala apabila diminta menyelesaikan soalan Matematik itu.
 4. Kami _____ tertawa berbahak-bahak apabila mendengar ceritanya yang lucu.
 5. Selain Lay Chan, Sierra Poh _____ akan terlibat dalam pertunjukan kebudayaan itu.
     Jawapan:
      1. lah           2. lagi           3. hanya            4. pun            5. juga

No comments:

Post a Comment